نمایندگی

لیست نمایندگی های ممتاز محصول (پودر سنگ لامعی) ،تمامی شهرها و استانهای کشور همراه با اسامی نمایندگان محترم به شرح ذیل می باشد :
کرج : آقایان کاشانی و موسوی و حسینی و محمدی و ناصری –
اهواز : آقایان کبیری و موعظ و حبابیان –
کرمانشاه : آقای جمشیدی و صیاد
زاهدان :آقایان خاشی و پیشه ور و حسن زهی –
کرمان :آقایان ضیا و رفیع زاده و رشیدی و جمشیدی –
اردبیل : آقای مرمت و صمدی و حسین پور –
بندرعباس : آقایان غلامی و محمودی و حسین پور و حجازی –
قزوین : آقایان طاهرخانی و نیاقی و لامعی و حسنی و مهدی پور –
خرم آباد : آقایان بهمنی و سلیمی و فراشی –
گاوبندی : آقای بحری –
بندربوشهر : آقای موسلی –
ایلام : آقای الماسی –
سمنان : آقایان شاهوانی و پهلوانی و خالقی –
رشت : آقایان طوفانی و زبرنیا و حاتم زاده و رحمتیان –
انزلی : آقایان گچکار و هادیان –
خرمشهر : آقایان فاضلی و قارونی و دیراوی –
آبادان : آقایان سیفی و یزدانی و بنی هاجر –
دزفول : آقایان ریحانی و شجاعی و حسام زاده –
سبزوار : آقای دانش پژوه –
نیشابور : آقای بخشی –
رفسنجان : آقای حجتی –
زابل : آقای هیرمند –
بم : آقای دهقان –
ایرانشهر : آقایان نیازمند و لاروشی و صبوری –
چابهار : آقای جمشیدی و حمیدی و رحمانی –
ملایر : آقای فاضلی –
سراوان : آقای هونک زهی –
پل دختر : آقای رضایی و نصیری –
رشت : اسپارک ماشین و یزدانی –
گناوه : آقایان حسنی و صدرزاده و صادق زاد –
چارک : آقای رنجبر و رستمی پور –
حسن رود : آقای ایمانلو –
متل قو : آقای قنبری –
گیلاوند : آقای حسینی –
چغلوندی : آقای حسنی –
جویوم : آقای اصلاحاتی –