از زبان مشتریان ما مشتریان ما عاشق ما هستند ۰۲۱ ۷۷۹۳ ۳۶۵۵,
۰۲۱ ۷۷۹۱ ۵۸۱۶
۰۲۱ ۷۷۹۱ ۵۹۷۲,
۰۲۱ ۷۷۹۱ ۷۴۴۳ حمید محمدی دیجیکالا پودرسازان حاصل شناسایی یک نیاز درست و برطرف کردن آن با یک ابزار درست تر است؛ دیدن، به کارگیری و توسعه آن توسط خود جامعه ایران تضمین موفقیت نسل بعدی بازیگران این جامعه است. سارا رضایی کفشدوزک من موسس پودرسازان را مدت زیادی است که می شناسم او فردی قابل اطمینان، صبور و با پشتکار بالاست و واقعا برای او و استارتاپ پودرسازان آرزوی موفقیت دارم. برای همکاری با ما آماده اید ؟ پس بیایید راجع به پروژه بعدی شما صحبت کنیم تماس با ما