پودر سنگ قم

کارخانه پودر سنگ اطلس قم-قدیمی ترین و معتبر ترین سنگ کوبی ایران
تولید و ارسال پودر سنگ سفید و نرم و خالصساختمان و صادراتی
فله و کیسه و پالتی
دارای نمایندگی سراسر ایران و هر شهر و شهرستان
قیمت به سبب تولید بالا بسیار نازل حتی برای یک نیسان