تولیدی پودر سنگ درجه یک در تهران و قم

021-77915972

پودرسنگ لامعی

محصولات و موارد استفاده پودر سنگ

پودر سنگ قم اعم از پودر سنگ معمولی-پودر سنگ اهکی – پودر سنگ سوپر-پودر سنگ جوشقان – پودر سنگ فوق نرم – پودر سنگ زبر – پودر سنگ سبز – پودر سنگ – پودر سنگ مشکی – پودر سنگ قرمز- پودر سنگ – پودر سنگ کرم – پودر سنگ – مرداب- پودر سنگ مخصوص دوغاب – پودر سنگ بند کشی – تولید انواع سنگ نمره سفید و رنگی سنگ نمره خشخاشی – سنگ نمره دو یا عدسی – سنگ نمره دو پاششی – سنگ نمره سه و سنگ نمره ۵ و شش به اندازه پسته تولید پودر سنگ محلات

podrsazan

پودرسنگ سوپر لامعی

کارخانه پودرسنگ اطلس قم کارخانه پودر سنگ قم در راستای بهینه سازی و استاندارد سازی های کامل قرار دارد با مدیریت بسیار قوی از مراحل سخت بازار و تولید گذشته ایم و اکنون با قدرت به استحضار می رسانیم که در کیفیت و کمیت و قیمت در کل ایران بی رقیب می باشیم

تماس با ما