انواع پودر سنگ با توع در ساختار

تولیدات سنگ کوبی، تولید پودر سنگ سوپر ممتاز ساختمانی، پودر سنگ ویژه درجه دو بسیار ارزان

پودر سنگ و سنگ نمره جوشقان

پودر سنگ جوشقان و سنگ نمره جوشقان و ارائه آهک کیسه ای و عمده و ارائه خاک کیسه ای

گچ سفید کاری و ابزار زنی و پرداختکاری مخصوص گچ و خاک کاری

تولید گچ سفید کاری سوپر مخصوص سفید کاری و ابزار زنی و پرداختکاری در بسته بندی های 33 کیلویی، گچ سفتکاری یا معمولی مخصوص گچ و خاک کاری در کیسه های 33 و 40 کیلویی واقعی

گچ سفید کاری و ابزار زنی و پرداختکاری مخصوص سازه های بتنی و مقاوم کاری

تولید گچ گیپتون 35 کیلویی مخصوص قسمتهای بتنی سازه های بتنی و مقاوم کاری گچ، گچ سفید کاری 40 کیلویی دو منظوره اعلا مخصوص سفید کاری که نیاز های شما را برآورده میسازد

لوله کتابی و لوله گرد زانو بوشن دار

تولیدات لوله های کتابی با کلیه اتصالات اعم از بوشن و کلاهک، تولید لوله های گرد در سایزهای همراه با زانو بوشن کلاهک و پشم سنگ و پشم شیشه

لوله سیمانی گرد و کتابی بوشندار

تولیدات انواع لوله های سیمانی گرد و کتابی بوشن سر خود ( بوشندار ) و بدون بوشن با کیفیت بی نظیر در همه ابعاد برای برآورده شدن نیاز های متفاوت

به چیز دیگری نیاز دارید ؟

آمارگیر وبلاگ