پودرسازان حاصل شناسایی یک نیاز درست و برطرف کردن آن با یک ابزار درست تر است؛ دیدن، به کارگیری و توسعه آن توسط خود جامعه ایران تضمین موفقیت نسل بعدی بازیگران این جامعه است.

حمید محمدیدیجیکالا

من موسس پودرسازان را مدت زیادی است که می شناسم او فردی قابل اطمینان، صبور و با پشتکار بالاست و واقعا برای او و استارتاپ پودرسازان آرزوی موفقیت دارم.

سارا رضاییکفشدوزک
photo_2017-07-05_11-03-52
photo_2017-07-05_11-03-58

برای همکاری با ما آماده اید ؟

تماس با ما

آمارگیر وبلاگ